Flyttfirmor
Om oss

Allmänt om webbplatsen

Uppgifterna på DinFlyttfirma.se är samlade från flertalet källor så som tryckt media, internet och på respektive företags webbplats. En stor del av uppgifterna har blivit skickade till oss från olika företag i branschen. Samtliga uppgifter är omsorgsfullt förädlade och sammanställda enligt vår egen formatstandard samt indelade i län/kommun. För grafik använder vi oss till viss del av Silk Icons. För kartvisningarna använder vi oss av tjänsten Google Maps.

Upphovsrätt

DinFlyttfirma.se skyddas av Lag (1960:729) (49 §, Framställare av kataloger m.m.) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. All kopiering och spridning av detta material utan skriftlig tillåtelse är förbjuden.